Слухови апарати


Фирма INTERTON е основана през  1962 г. в Германия. Повече от 40 години създава и разработва слухови апарати във фабриката си в Бергиш Гладбах – Кьолн. Днес Interton е част от една от най-големите в световен мащаб организации, занимаващи се със слухови апарати –  GN Group със седалище Копенхаген – Дания.

Interton

Вече второ десетилетие ние успешно предлагаме апаратите с марка INTERTON и работим с партньорите си с изключителна точност и коректност.

Фирмата ни предлага своите слухови апарати в центъра си за слухопротезиране, където от квалифициран персонал се извършва прецизна аудиометрия, подбират се най-подходящите варианти според слухозагубата на  пациента и му се предоставя възможност да избере варианта, който да му донесе максимален комфорт и да му върне възможността да общува нормално с околните.

Към момента поддържаните модели са:

Слухови апарати

Всеки човек с намален слух може да посети ЛКК уши – нос – гърло и след като му се направи преглед и се установи достатъчна слухозагуба и лекарите от комисията преценят, че лицето се нуждае от слухов апарат, съставят протокол, който се внася в Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес със заявление по образец за отпускане на слухов апарат. В десетдневен срок би следвало да му издадат заповед. В 90-дневен срок след отпускане на заповедта, правоимащото лице трябва да избере лицензирана като нас фирма където да се подбере най-подходящия за него слухов апарат.

Размер на целевите помощи отпускани за покупка на слухови апарати:

A

За неосигурени лица /пенсионери и безработни/ – Цифров слухов апарат – 1 бр. – 170 лв. – експлоатационен срок – 6 год. С право на един ремонт с отпуснати по социален път средства за целия период и по 20 бр. батерии на година.

A

За осигурени лица в трудоспособна възраст – Програмируем слухов апарат – 1 бр. – 480 лв. – експлоатационен срок 5 год. С право на един ремонт за целия период с отпуснати по социален път средства и по 20 бр. батерии на година.

A

За деца и учащи – Програмируеми слухови – 2 бр.х 800 лв. общо 1600 лв. – експлоатационен срок 3 години с право на по един ремонт с отпуснати по социален път средства за всеки от апаратите за целия период и 40 бр. батерии на година.