Медицински изделия

Инавалидни колички, Стол за тоалетна и баня и др.


Антидекубитални дюшеци

Антидекубитални дюшеци

Подсигурете физическия комфорт на лежащо болните посредством надеждни пасивни и активни антидекубитални дюшеци. Те са чудесно помощно средство и за хора с увреждания.

инвалидни колички, комбиниран стол за баня и  тоалет

Инвалидни колички, патерици, бастуни

Облекчете рутинните дейности на хората с ограничена подвижност с функционални инвалидни колички, патерици – тип канадка и подмишечни, и бастуни – регулируеми, 3 и 4 – опорни.

Антидекубитални възглавници

Антидекубитални възглавници

Подкрепете стабилността и правилната позиция на тялото, избирайки висококачествените антидекубитални възглавници. Богатият ни асортимент ще удовлетвори Вашите потребности.

Комбиниран

Комбиниран стол за баня и тоалетна

Подобрете комфорта на хората с двигателни смущения. Подсигурете им оптимално удобство, като изберете функционалния комбиниран стол за баня и тоалет.

Ред за получаване на рингова инвалидна количка+масичка, комбиниран тоалетен стол, антидекубитален дюшек:

• Специализирана ЛКК според профила на заболяването /ортопедична или неврологична/ на база епикриза или решение от ТЕЛК и/или преглед издава протокол удостоверяващ нуждата от такива помощни средства.

• Тъй като правоимащото лице не е в състояние да се движи, то упълномощеното от него лице трябва с нотариално заверено пълномощно да подаде протокола от ЛКК в Дирекция „Социално подпомагане” със заявление за отпускане на съответните помощни средства.

• Ако лицето бъде одобрено от Дирекция „Социално подпомагане”, в 10-дневен срок следва да му издадат заповеди за отпускане на средствата.

• Със заповедите издадени от Дирекция „Социално подпомагане” идва при нас, избира модели, които да му харесат и да бъдат удобни за употреба.

Размер на целевите помощи за покупка на медицински изделия за трундоподвижни или лежащо болни хора:

• Рингова инвалидна количка с чужда помощ – 486.00 лв. – отпуска се за 6 години

• Комбиниран стол за тоалет и баня – 200.00 лв. – отпуска се за 6 години

• Антидекубитален дюшек – 220.00 лв. – отпуска се за 3 години

• Антидекубитална възглавница – 43.00 лв. – отпуска се за 3 години

• Патерици – подмишечни – 11.00 лв. за брой – отпуска се за 3 години

• Патерици – канадка – 14.00 лв. за брой – отпуска се за 3 години

• Бастун – регулируем – 11.00 лв. – отпуска се за 3 години

• Бастун – нерегулируем – 8.00 лв. – отпуска се за 3 години

• Проходилка – 72.00 лв. – отпуска се за 3 години