Гръдни епитези


Първата гръдна епитеза се отпуска за 1 година предвид факта, че повечето жени подложени на различни видове терапия след операцията променят телесното си тегло.

След като изтече година, жената кандидатства за отпускане на постоянна гръдна епитеза, която вече е с есплоатационен срок 3 години и оттам нататък на всеки 3 години без да има повече нужда от медицински протокол подава заявление в Дирекция „Социално подпомагане” и действа отново по каналния ред.

Гръдни епитези Anita

Към момента ние поддържаме следните артикули: