Гръдни епитези, сутиени, бански костюми


От 20 години фирма Венгер-А плюс е вносител и официален представител на германската фирма Anita.
Anita е семейна фирма създадена в далечната 1886 год. в Дрезден, която предлага висок стандарт и гарантирано качество. Вече повече от 40 години разработва и произвежда Care продукти, които предлагат на жената, чиято гърда е била оперирана, оптимални решения за корекция. Този богат опит се вдъхва във всеки нов продукт и така се създава система от грижи, при която продуктите са оптимално съгласувани един с друг, за да отговарят на истинските нужди на жените.

Гръдни епитези, сутиени, бански костюми - Anita

Фирмата предлага богата гама от гръдни епитези при които най-много се държи на комфорта при носенето, плажна мода, сутиени за гръдни епитези.

У нас всяка жена оперирана след поставена диагноза карцином на гърдата има право да получи по социален път гръдна епитеза независимо дали е осигурена или не по следния ред:

A

Съставя се медицински протокол от хирургична ЛКК, удостоверяващ нуждата от гръдна епитеза да послужи пред Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес.

A

Ако жената е работеща по трудов договор изисква от работодателя служебна бележка, че е осигурена за всички социални рискове.

A

Медицинския протокол със служебната бележка от работодателя /за работещите жени/ с внася с молба по образец в Дирекция „Социално подпомагане” по местоживеене.

A

В десетдневен срок би следвало да издадат на жената заповед за отпускане на гръдна епитеза.